Vang mãi tiếng Khèn Mông nơi rẻo cao Tây Bắc

02-06-2024, 07:05

Đồng bào Mông quan niệm rằng: Tiếng khèn, điệu múa là hồn cốt, được hình thành và phát triển cùng với những thăng trầm trong đời sống. Từ bao đời nay, cây khèn đã trở thành một yếu tố quan trọng trong đời sống tinh thần của bà con. Trải qua bao năm tháng, tiếng khèn vẫn được giữ gìn, lưu truyền trong cộng đồng người Mông ở Lai Châu với sự định hướng, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

S Việt Nam

Lai Châu

Du lịch

Điểm đến

Xem thêm