Việt Nam cam kết cung cấp lương thực, thực phẩm minh bạch và trách nhiệm

24-04-2023, 18:14

Ngày 24/4 tại Hà Nội, diễn ra Lễ Khai mạc Hội nghị toàn cầu lần thứ 4 về hệ thống lương thực thực phẩm bền vững với chủ đề “Cùng nhau chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm lành mạnh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới. Hội nghị do Bộ NN&PTNT đăng cai tổ chức.

Xem thêm