Việt Nam được dự báo lọt top 25 nền kinh tế thế giới

31-12-2023, 06:58

Trung tâm tư vấn CEBR Anh đánh giá Việt Nam và Philippines là 2 nền kinh tế Đông Nam Á có năng lực nhảy vọt trong bảng xếp hạng Top 25 nền kinh tế thế giới trong giai đoạn từ nay đến năm 2038.

Xem thêm