Việt Nam gặt hái thành công từ trường phái "Ngoại giao cây tre"

29-12-2023, 20:59

Năm 2023 tiếp tục chứng kiến nhiều thành tựu trong các mối quan hệ quốc tế nhờ chính sách đối ngoại linh hoạt, trong đó, đóng vai trò quan trọng là trường phái "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam. Đây là một phần nội dung bài viết về thành tựu ngoại giao của Việt Nam mà hãng tin Reuters của Anh đăng tải ngày 28/12.

Chính trị

Ngoại giao

Thế giới

Xem thêm