Việt Nam giàu tiềm năng kinh doanh tín chỉ carbon rừng

31-12-2023, 08:57

Hơn 41 triệu USD từ bán tín chỉ carbon là số tiền từ rừng đầu tiên từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải tại 6 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ với Ngân hàng Thế giới. Số tiền này được chuyển về cho các địa phương để chi trả cho các chủ rừng, người dân địa phương và cộng đồng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đây là thỏa thuận đầu tiên về giảm phát thải được triển khai thành công ở nước ta, mở ra cơ hội cho các địa phương có thêm nguồn tài chính từ tín chỉ carbon rừng.

Xem thêm