Việt Nam giúp hiện đại hóa ngành kiểm toán của Lào

04-03-2024, 21:46

Chiều 4/3, tại thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra Lễ bàn giao Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa (Dự án E-office) giữa Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Lào.

Xem thêm