Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết ứng phó biến đổi khí hậu

30-11-2023, 18:29

Hội nghị COP28 diễn ra từ hôm nay 30/11 đến 12/12 tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất. Việt Nam ngày càng được thế giới ghi nhận trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Liên tiếp tại các COP, chúng ta đã đưa ra những kinh nghiệm và sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu được đánh giá cao.  Vậy tại COP 28, Việt Nam đã chuẩn bị những gì và có vị thế, vai trò như thế nào tại COP28 cũng như kỳ vọng của chúng ta vào kết quả của hội nghị COP 28?  PV THTT đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành.

Chính trị

Nhà nước

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm