Việt Nam tin tưởng tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ tới

17-04-2024, 08:05

Trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Việt Nam tiếp tục có nhiều sáng kiến phù hợp với ưu tiên của Việt Nam và quan tâm chung của thế giới, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

TTXVN Toàn Cầu

Đức

Thời sự quốc tế

Thế giới

Xem thêm