Việt Nam tổ chức Festival lúa gạo quốc tế tại Hậu Giang

02-12-2023, 06:31

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, "Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023" sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15/12 tới, với sự tham gia của hơn 39 quốc gia và đông đảo tổ chức, doanh nghiệp quốc tế trong ngành lúa gạo.

Xem thêm