Việt Nam trong giai đoạn “quản lý bền vững” dịch COVID-19

01-04-2023, 09:45

Tròn 3 năm kể từ khi Tổ chức Y tế thế giới WHO chính thức tuyên bố COVID-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, là đại dịch toàn cầu, những tín hiệu tích cực cho một cuộc sống bình thường mới đã xuất hiện nhờ những nỗ lực kiểm soát đại dịch ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo Trưởng Đại diện WHO, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển sang giai đoạn “quản lý bền vững” đối với COVID-19; cân bằng giữa phát triển kinh tế-xã hội với các biện pháp y tế công cộng.

Xem thêm