4 yếu tố xác định mắc hội chứng "COVID kéo dài"

27-01-2022, 18:09

Ngày 26/1, một nghiên cứu mới đã đưa ra 4 yếu tố chính để xác định một người có bị hội chứng "COVID kéo dài" (Long COVID) hay không. Đây được xem là tiền để các nhà khoa học tìm cách điều trị hội chứng gây ảnh hưởng không nhỏ tới những người đã khỏi bệnh này.

COVID-19

Thế giới

Thời sự quốc tế

Y tế

Xem thêm