Việt Nam ủng hộ xây dựng Thỏa thuận toàn cầu giải quyết ô nhiễm nhựa

26-07-2023, 13:11

Việt Nam luôn đề cao tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cũng như giải quyết các vấn đề rác thải nhựa, rác thải nhựa đại dương. Đây là thông điệp một lần nữa được nhấn mạnh tại Hội thảo Hợp tác khu vực hướng tới Hiệp ước toàn cầu về ô nhiễm nhựa do Cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức sáng 26/7 tại Hà Nội.

Xem thêm