Vinh danh kiều bào tiêu biểu năm 2022

14-01-2023, 19:55

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2023, ngày 14/1 , tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức lễ gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu năm 2022.

Xem thêm