Vĩnh Long chủ động ứng phó hạn mặn, bảo vệ đời sống sản xuất

16-03-2024, 07:05

Cùng với nhiều tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long đang đối mặt với diễn biến của các đợt xâm nhập mặn. Đặc biệt, tỉnh vừa ghi nhận đợt xâm nhập có nồng độ cao nhất từ đầu mùa khô với độ mặn lên gần 7‰. Nhờ sớm triển khai các kế hoạch phòng, chống và đẩy mạnh tuyên truyền đã giúp các địa phương và người dân trong tỉnh chủ động ứng phó, từng bước thích nghi, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp.

S Việt Nam

Vĩnh Long

Xã hội

Đời sống

Xem thêm