Xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng dần vào giữa tuần

02-05-2023, 06:43

Phòng Dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 1 - 10/5, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào giữa tuần sau đó giảm.

Xem thêm