f
Tự động phát sau

Vĩnh Phúc thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

06-12-2022, 21:12

Công tác kiểm tra, đánh giá của Bộ Công thương cho thấy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được cquan tâm triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ tỉnh tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh; ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm đã đạt được những kết quả tích cực.