Vẹn nguyên ký ức hào hùng

07-05-2024, 12:56

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. 70 năm đã trôi qua, đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk, thế nhưng, ký ức hào hùng về những ngày tháng chiến đấu khốc liệt vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, cùng niềm tự hào không thể mờ phai.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Hào khí Điện Biên

Xem thêm