Di tích Lò cao Hải Vân góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ

07-05-2024, 08:54

Lò cao kháng chiến Hải Vân được xây dựng vào năm 1951, đặt trong hang đá thị trấn Bến Sung, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa. Đây được xem là lò luyện gang đầu tiên để sản xuất vũ khí góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ - kỳ tích của ngành quân giới Việt Nam thời đó. Di tích Lò cao kháng chiến Hải Vân là chứng tích hào hùng của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Hào khí Điện Biên

Xem thêm