Vốn đổ vào startup Việt Nam giảm gần 30% năm qua

09-04-2024, 06:54

Theo báo cáo do Enterprise Singapore và DealStreetAsia mới công bố, vốn đầu tư vào các startup Việt Nam năm qua giảm 27,7% so với 2022, nhưng vẫn là mức giảm nhẹ nhất khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm