f
Tự động phát sau

VQG Côn Đảo thu hút Dự án du lịch sinh thái dưới tán rừng

22-03-2022, 11:37

Ðể giữ rừng và nuôi rừng phát triển, cần nhiều giải pháp, trong đó mô hình hoạt động du lịch sinh thái thông qua thuê môi trường rừng ở Vườn Quốc gia Côn Đảo bước đầu phát huy hiệu quả. Dĩ nhiên, vấn đề đặt ra cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và văn hóa rừng.