Vụ Đông Xuân miền Bắc đối mặt nguy cơ hạn mặn

21-02-2024, 18:36

Nước sông Hồng đang ở mức rất thấp so với trung bình các năm trước. Trong khi đó, các tỉnh ven biển Đồng bằng sông Hồng lần đầu tiên xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn khi bước vào cao điểm sản xuất vụ Đông Xuân.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm