Vùng cao Lai Châu chật vật tìm nguồn nước sinh hoạt

18-04-2024, 17:43

Nắng nóng kéo dài, nhiều xã ở vùng cao của tỉnh Lai Châu luôn trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày qua, làm ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất của người dân; đặc biệt là tình trạng thiếu nước cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến các điểm trường.

S Việt Nam

Lai Châu

Xã hội

Xem thêm