Vườn thú Hà Nội tiếp nhận 8 con hổ được giải cứu 

06-03-2022, 07:38

Đêm 4/3, 8 con hổ là tang vật đã được bàn giao cho Vườn thú Hà Nội, sau 7 tháng gửi tạm ở khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (Nghệ An). Theo thông tin từ Vườn thú Hà Nội, đây là 8 con hổ bị nuôi nhốt trong nhà dân từ lâu, không đúng về mặt kỹ thuật nên xương khá yếu vì ít vận động. Do đó, việc chuẩn bị chuồng trại để tiếp nhận đàn hổ phải tách lập hẳn với khu vực ồn ào nhằm tránh kích động và được chăm sóc theo chế độ đặc biệt.

Xem thêm