Vướng giải ngân, nhiều dự án của Kon Tum xin trả vốn

18-11-2023, 20:07

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho biết, đến hết tháng 10/2023, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới chỉ đạt khoảng 40%; trong đó có 6 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực, mức giải ngân chỉ đạt dưới 10%. Dù cấp bách triển khai trong những tháng cuối năm, song đa số chủ đầu tư của các dự án này đều xác định phải trả lại một phần vốn cho Uỷ ban nhân dân tỉnh; thậm chí có dự án phải trả lại 100%.

S Việt Nam

Kon Tum

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm