Xếp hàng để thưởng thức loài hoa mùi khó ngửi nhất thế giới

10-01-2023, 18:22

Hàng nghìn người đã xếp hàng trước vườn bách thảo Adelaide của Australia để trải nghiệm loài hoa có mùi khó ngửi nhất thế giới. Mỗi năm, loài thực vật hiếm hiếm thấy này chỉ nở hoa vài lần trong khoảng 48 giờ.

Xem thêm