Xử lý ngay vướng mắc phòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng cơ bản

10-05-2023, 21:22

Chiều 10/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp về xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Chính trị

Nhà nước

Xã hội

Đời sống

Bất động sản

Xem thêm