Xuất khẩu gạo nỗ lực duy trì tăng trưởng

31-05-2023, 10:22

Gạo đang là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu nông sản 5 tháng đầu năm, khi lũy kế đến nay đã tăng 41% về lượng và 49% về giá trị so với cùng kỳ, đem về trên 2 tỷ USD. Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, những rào cản thương mại, sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ, đòi hỏi doanh nghiệp phải kiên định mục tiêu nâng cao chất lượng.

Xem thêm