Xuất khẩu lao động giải pháp giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

19-12-2023, 06:55

Tỉnh Sóc Trăng có trên 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, dân tộc Khmer chiếm trên 30%. Thời gian qua, hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần giảm nghèo tăng thu nhập cho người dân vùng dân tộc thiểu số.  

S Việt Nam

Sóc Trăng

Xã hội

Xem thêm