Xuất khẩu lao động giúp vùng núi Thanh Hóa thoát nghèo

06-12-2023, 17:24

Tính đến thời điểm hiện tại, 11 huyện miền núi Thanh Hóa đang có hơn 2.800 người tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường lao động như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Rumani... Nhìn chung, lao động đi làm việc ở nước ngoài đều có việc làm ổn định, thu nhập tốt, đem lại nguồn thu ngoại tệ cho các địa phương, đồng thời góp phần vào công tác giảm nghèo ở các huyện miền Tây xứ Thanh.

S Việt Nam

Thanh Hóa

Xã hội

Kinh tế

Xem thêm