Xuất khảu lô vải thiều đi Châu Âu

27-05-2024, 18:16

Ngày 27/5, tải vùng vải Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, xuất xưởng lô vải thiều tươi đầu tiên đi châu Âu trong năm nay. Đây là tin vui trong bối cảnh một vụ vải thiều mất mùa chưa từng thấy, sản lượng vải chính vụ dự báo giảm từ 70 đến 90% so với vụ năm ngoái.

Xem thêm