Xung đột tiếp diễn dữ dội ở Gaza

19-05-2024, 06:34

Ngày 18/5, xung đột vẫn tiếp diễn căng thẳng ở Gaza, khi quân đội Israel vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Rafah cũng như nhiều địa điểm khác, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở vùng lãnh thổ này.

Thế giới

Thời sự quốc tế

Xung đột Hamas - Israel

Xem thêm