Xung quanh đề xuất trừ điểm giấy phép lái xe

16-12-2023, 11:57

Dự thảo luật TTATGT đường bộ, đại biểu quốc hội đề nghị bổ sung quy định trong luật trừ điểm và thu hồi giấy phép lái xe với tài xế vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Theo đó, nếu giấy phép lái xe bị đánh dấu 2 lần vi phạm thì tài xế phải thi lại khi đổi giấy phép lái xe; nếu bị đánh dấu 3 lần, giấy phép lái xe hết giá trị sử dụng, tài xế phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp giấy phép mới. Một số ý kiến cho rằng, quy định này cũng khó đưa vào thực tế.

Xem thêm