Xung quanh kiến nghị của cư dân chung cư Dreamland Bonanza

15-12-2023, 17:07

Những vướng mắc giữa chủ đầu tư và ban quản trị liên quan đến việc lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành đang là thực tế diễn ra tại nhiều nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Song việc tìm kiếm một giải pháp mang tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung không phải lúc nào cũng được giải quyết dễ dàng. Ghi nhận tại tòa chung cư Dreamland Bonanza, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Xem thêm