Xung quanh quy định nồng độ cồn bằng 0

21-05-2024, 06:46

Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về dự thảo báo cáo, giải trình một số nội dung mới trong dự Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có giải trình về hành vi cấm "Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn". Truyền hình Thông tấn đã phỏng vấn ý kiến của người dân, chuyên gia luật, xung quanh vấn đề này vẫn còn những ý kiến khác nhau.

Xem thêm