Yêu cầu trường tư công khai học phí

01-05-2024, 06:36

Nhằm bảo đảm minh bạch, thuận lợi cho học sinh dự tuyển lớp 10 vào các trường tư thục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu tất cả các trường này phải công khai mức học phí và các khoản thu khác trong năm học.

Xem thêm