4 luật (sửa đổi) dự kiến có hiệu lực từ 1/8

28-05-2024, 17:52

Ba luật Đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8, thay vì tháng 7 như kế hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ.

Chính trị

Nhà nước

Xem thêm