Chương trình làm việc của Quốc hội ngày 28/5

28-05-2024, 06:30

Tiếp tục nội dung làm việc kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XV, hôm nay - 28/5, Quốc hội sẽ thảo luận về 2 dự án Luật gồm: Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi và Luật thủ đô sửa đổi.

Chính trị

Nhà nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm