Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật BHXH sửa đổi

27-05-2024, 11:26

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, Ngày 27/5, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Đây là dự luật có nhiều nội dung lớn, phức tạp, chuyên môn sâu, mang tính xã hội hóa cao, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp rất rộng.

Chính trị

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV

Xem thêm