Ấn Độ bước vào Giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử

26-04-2024, 18:22

Ngày 26/4, Ấn Độ đã tiến hành giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử. Theo đó, các cử tri bỏ phiếu để bầu ra 88 thành viên trong tổng số 543 thành viên của Hạ viện khóa 18. Phản ánh của PV TTXVN tại Ấn Độ.

Ấn Độ

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Xem thêm