Cử tri Ấn Độ đi bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa 18

19-04-2024, 10:59

Ngày 19/4, cử tri Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình 7 giai đoạn để bầu ra 102 trên tổng số 543 thành viên Hạ viện khóa 18. Đây được đánh giá là cuộc tổng tuyển cử có quy mô lớn hàng đầu thế giới. Ghi nhận của PV TTXVN tại địa bàn.

Ấn Độ

Thế giới

TTXVN toàn cầu

Xem thêm