Ấn Độ sẵn sàng bước vào mùa tổng tuyển cử

18-04-2024, 20:08

Giới chức Ấn Độ đang nỗ lực hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày mai 19/4, trong đó bao gồm việc phân phối các thiết bị bầu cử tới các điểm bỏ phiếu.

Xem thêm