Anh điều tra quan hệ đối tác giữa Microsoft và OpenAI

09-12-2023, 18:12

Cơ quan giám sát cạnh tranh và thị trường của Anh đang điều tra mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn công nghệ Microsoft và công ty khởi nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo OpenAI, liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng tính cạnh tranh trên thị trường Anh.

Xem thêm