Bắc Giang cấm lãnh đạo cơ quan, địa phương tham dự lễ hội nếu không được phân công

12-02-2024, 06:41

Theo công văn về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc; nghiêm cấm đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ

S Việt Nam

Bắc Giang

Chính trị

Địa phương

Xem thêm