Bắc Ninh rà soát quy hoạch để bổ sung nhà ở xã hội

19-05-2024, 18:44

Bắc Ninh là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, thu hút số lượng lớn lao động đến làm việc và sinh sống. Do vậy, việc phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển-kinh tế xã hội của tỉnh, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

S Việt Nam

Bắc Ninh

Địa phương

Kinh tế

Bất động sản

Xem thêm