Bài học sâu sắc từ những lần sinh nhật Bác Hồ

19-05-2024, 11:12

Ngày 19/5 năm nay là sinh nhật lần thứ 134 của Chủ tịch Hồ Chí Minh - cũng là thời khắc ghi dấu 55 năm đã trôi qua kể từ khi Bác đi xa. Vào tháng 5/1946, lần đầu tiên nhân dân Việt Nam kỷ niệm ngày sinh của Người. Kể từ đó, trong suốt 23 năm, những câu chuyện về Bác trong mỗi lần sinh nhật luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời.

Xem thêm