Bảo vệ những cây Pơ mu cuối cùng trên đất Mù Cang Chải

27-04-2024, 06:53

Pơ mu là một trong những loại gỗ quý thuộc nhóm A2, mọc ở độ cao trên 1000 mét của hầu hết những cánh rừng có độ dốc cao trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, do tác động của con người mà hiện nay cây Pơ mu có nguy cơ bị tuyệt chủng, để bảo tồn và phát triển loại cây đặc biệt quý hiếm này, nhiều năm qua huyện Mù Cang Chải đã tăng cường các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, trong đó lấy cộng đồng dân cư làm chủ thể, cây Pơ mu được đưa vào hương ước của bản làng, là tài sản chung, tất cả người dân có trách nhiệm bảo vệ và không ai được phép khai thác.

S Việt Nam

Yên Bái

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm