Bảo vệ vựa lúa Than Uyên trước hạn hán

19-04-2024, 17:34

Những ngày qua, nông dân trên địa bàn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu lo lắng vì phải đối mặt với khô hạn kéo dài, lúa bị thiếu nước trầm trọng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với nhân dân triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sản lượng lương thực.

Xem thêm