Tiếp nước và khoáng chất cho thú rừng mùa cao điểm khô hạn

15-04-2024, 20:42

Đều đặn cứ 2 tuần một lần, lực lượng kiểm lâm và nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai lại vào rừng tổ chức một đợt tiếp nước và muối khoáng cho thú rừng, giúp các loài động vật hoang dã chống chọi với khô hạn khốc liệt khi các dòng suối trong rừng đều đã khô cạn.

S Việt Nam

Đồng Nai

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm