Bất cập quản lý, sử dụng chung cư

12-04-2024, 12:31

Việc quản lý, vận hành hoạt động các chung cư thương mại ở nước ta, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM, vẫn còn bất cập khi tranh chấp tại các tòa nhà liên tục xảy ra. Mối quan hệ 4 bên: Cư dân - chủ đầu tư - ban quản trị - đơn vị quản lý vận hành chung cư ở rất nhiều nơi chưa thực sự hài hòa, êm đẹp. Một trong những bất cập, dẫn đến việc không có tiếng nói chung trong vận hành chung cư, là do nhiều chủ đầu tư, ban quản trị coi nhẹ, thậm chí coi thường pháp luật. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.

S Việt Nam

TP HCM

Đừng Bỏ Lỡ

Xã hội

Xem thêm