Mâu thuẫn trong vận hành cao ốc bao giờ chấm dứt?

24-03-2024, 18:37

Tranh chấp quyền lợi giữa chủ đầu tư và đơn vị vận hành là chuyện không mới. Tuy nhiên tại sao các mâu thuẫn nảy sinh đều không được giải quyết dứt điểm, mà luôn kéo dài ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quyền lợi các bên? Sau đây là câu chuyện tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị vận hành tại một toà cao ốc ở TPHCM.

S Việt Nam

TP HCM

Xã hội

Xem thêm